A LuveDental treballem de forma contínua per garantir un accés universal a la nostra Web, amb l’objectiu que totes les persones, amb independència de la seva edat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal, puguin navegar per les pàgines del domini luvedental.com sense trobar dificultats daccés.

Els criteris adoptats per aconseguir una major accessibilitat de la web de LUVEDENTAL es basen en les directrius WCAG/WAI fixades pel World Wide Web Consortium (W3C), que és l’organització de caràcter supranacional que s’encarrega de la supervisió de les tecnologies i l’adopció dels estàndards d’Internet. En aquest sentit el desenvolupament de la Web de LUVEDENTAL s’ha basat en el compliment de les Pautes d’accessibilitat per al contingut a la web del WCAG 2.1 del W3C-WAI en el nivell d’exigència, s’ha encarregat de fer una auditoria d’accessibilitat segons els requisits de les WCAG 2.1. al seu nivell AA.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web luvedental.com , excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació actual

El lloc web luvedental.com ha estat certificat segons els requisits de les WCAG 2.1 al seu nivell AA.

Algunes de les funcionalitats implementades al lloc web luvedental.com , per permetre una major accessibilitat als seus continguts són:

  • Les característiques visuals del portal (tipus de lletra, color de font i fons, etc.) es defineixen mitjançant el full d’estils perquè l’usuari pugui ajustar el text a les vostres preferències .
  • Les mides de les fonts s’han definit amb unitats relatives perquè pugui ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador.
  • Si un usuari accedeix a la pàgina amb un navegador que no suporta full destils, no suposarà una dificultat, ja que de la mateixa manera es pot accedir a tots els continguts amb la CSS desactivada.
  • Les pàgines tenen una estructura clara tant per a lusuari que pot veure tot el contingut, com per al que llegeix la informació amb un lector de pantalla, usuaris que desactiven el full destils, etc. Sota aquest objectiu, s’han definit mitjançant el codi HTML les capçaleres de secció, les llistes i tots els elements que ajuden a la comprensió general del lloc web.
  • El codi HTML i CSS emprat s’ajusta a les gramàtiques formals per garantir la visualització correcta dels continguts en diferents navegadors.

Contingut opcional

LuveDental ha incorporat al vostre lloc web la plataforma d’accessibilitat web universal. Un servei que millora automàticament l’accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.

L’usuari rebrà des del web els ajuts tècnics que us permetran navegar de manera adaptada a les vostres necessitats i preferències.

Ajuts tècnics de Luvedental

Ajuda tècnicaDirigida a:
Navegació amb teclatPersones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat fent servir balises numèriques.
Navegació per a visió reduïdaPersones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.
Ordres de veuPersones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzilles ordres de veu.
Navegació amb SonsPersones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, mitjançant una escombrada de les opcions disponibles.
Navegació amb PolsadorPersones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant un escombrat de les opcions disponibles.
Navegació senzilla amb botonsPersones amb discapacitat cognitiva i gent gran. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.
Navegació senzilla amb text granPersones grans o amb poques competències digitals . Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la mida del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l’estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquests són alguns dels ajuts que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre emplenar formularis de forma accessible.